Assessment bij uitzendingen

Wilt u weten of u de juiste medewerker naar het buitenland uitzendt?
U heeft zelf de kandidaat al geselecteerd op functievereisten, maar heeft u er ook voldoende vertrouwen in dat deze kandidaat -eventueel met gezinsleden- succesvol in een andere cultuur gaat functioneren?

Baco Consult doet voor u assessments en brengt een selectieadvies uit over de geschiktheid van kandidaten en eventuele gezinsleden voor uitzending naar het buitenland.

De procedure:
Bij de kandidaat thuis wordt een assessment uitgevoerd door twee interviewers. De assessment neemt 2,5 tot 3 uur in beslag.
Juist omdat de gezinscontext in het buitenland van groot belang is voor een succesvolle uitzending worden partner en overige gezinsleden van de kandidaat bij deze assessment betrokken.

De assessment richt zich op de volgende onderwerpen: