Interculturele communicatie

Baco Consult levert training, advies en begeleiding m.b.t. interculturele communicatie.

Doel:

Deelnemers laten zien dat communicatie van twee kanten komt en dat interculturele communicatie bewuste aandacht en inzet vergt om zonder misverstanden, irritaties, confrontaties of gezichtsverlies de communicatie en samenwerking met mensen met andere culturele achtergronden aan te kunnen gaan. Hierdoor dient tevens de organisatie als geheel gezonder, prettiger en succesvoller te gaan functioneren.

Bedrijven, organisaties en instellingen die hun interne werk- en communicatieprocessen willen versterken door interculturele communicatie expliciet op de agenda te plaatsen kunnen daarbij door Baco Consult worden begeleid.

Baco Consult formuleert op basis van de specifieke context van de opdrachtgever een maatwerk programma. Hierbij komen o.a. de volgende elementen aan de orde: Analyse van eigen ervaringen van betrokkenen; hoe verlopen communicatieprocessen; communicatiestijlen; sensitiviteit voor cultuur en omgaan met cultuurverschillen; kenmerken van de heersende organisatiecultuur; identificatie van obstakels voor constructief communiceren; plan van aanpak voor een verandertraject binnen organisatie en management.